processing...

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
Mã trường: GTA

THÔNG TIN THÍ SINH

Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Năm tốt nghiệp
Đối tượng
Khu vực
Email
Số CMND/CCCD
Ngày cấp
Tháng cấp
Năm cấp
Nơi cấp
SBD thi tốt nghiệp THPT
Điện thoại
Điện thoại phụ huynh
Địa chỉ

Thí sinh học lớp 12 tại trường THPT thuộc tỉnh/thành nào?

Chon tỉnh/thành phố
Chọn trường THPT
    Lưu ý:
  • Phải nhập chính xác địa chỉ email để nhận thông tin Mã hồ sơ đăng ký!
  • Phải nhập chính xác số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân vì sẽ được dùng để tra cứu kết quả xét tuyển.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh lựa chọn xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo một trong các phương thức dưới đây:
Đăng ký học bổng toàn phần
Tên kỳ thi
Giải thưởng/Điểm
NV1
NV2
Xét theo tiêu chí từ 1 năm học sinh giỏi
Số năm đạt học sinh giỏi?
NV1
NV2
Xét theo tiêu chí tổng điểm theo tổ hợp môn lớp 12 trên 24 điểm
Tổ hợp môn
NV1
NV2
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Tổng:
Xét theo tiêu chí điểm IELTS trên 5.0
Điểm chứng chỉ
NV1:
NV2:
Tổ hợp môn
NV1
NV2
Hình thức 1: Đăng ký xét tuyển bằng Tổng điểm của Tổ hợp môn lớp 12
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm của Tổ hợp xét tuyển môn học cả năm lớp 12 >= 18.0
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Tổng:
Hình thức 2: Đăng ký xét tuyển bằng điểm TBC lớp 12
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm Trung bình chung cả năm lớp 12 >= 6.0
Điểm trung bình chung lớp 12

ẢNH MINH CHỨNG XÉT TUYỂN

Ảnh chụp chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Lưu ý: Chụp rõ nét, không bị mất chi tiết)
Mặt trước:
your image
Mặt sau:
your image
Ảnh chụp Học bạ THPT Lưu ý: Minh chứng cần có Phần điểm chi tiết và có Phần đánh giá học lực (Đối với phương thức xét Học sinh giỏi)
Ảnh trang đầu:
Ảnh chụp trang trang có dán ảnh
your image
Lớp 10:
Ảnh trang Điểm chi tiết, học lực lớp 10
your image
Lớp 11:
Ảnh trang Điểm chi tiết, học lực lớp 11
your image
Lớp 12:
Ảnh trang Điểm chi tiết, học lực lớp 12
your image