ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
Mã trường: GTA

THÔNG TIN THÍ SINH

Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Năm tốt nghiệp
Email
CMTND/CCCD
SBD thi tốt nghiệp THPT
Điện thoại
Điện thoại phụ huynh
Địa chỉ

Thí sinh học lớp 12 tại trường THTP thuộc tỉnh/thành nào?

Chon tỉnh/thành phố
Chọn trường THPT

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh lựa chọn xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo một trong các phương thức dưới đây:
Đăng ký học bổng toàn phần
Tên kỳ thi
Giải thưởng/Điểm
Chọn ngành
Xét theo tiêu chí từ 1 năm học sinh giỏi
Xếp loại học lực lớp 10
Điểm tổng kết
Xếp loại học lực lớp 11
Điểm tổng kết
Xếp loại học lực lớp 12
Điểm tổng kết
NV1
NV2
Xét theo tiêu chí tổng điểm theo tổ hợp môn lớp 12 trên 24 điểm
Tổ hợp môn
NV1
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Xét theo tiêu chí điểm IELTS trên 5.0
Điểm chứng chỉ
Tổ hợp môn
NV1
NV2
Hình thức 1: Đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12
Điểm môn 1
Điểm môn 2
Điểm môn 3
Hình thức 2: Đăng ký xét tuyển bằng điểm trung bình chung lớp 12
Điểm trung bình chung lớp 12
Minh chứng
(*) Thí sinh vui lòng cung cấp bản chụp (hoặc scan) học bạ, chứng chỉ IELTS hoặc giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia để làm minh chứng xét tuyển