• Hotline: 0243.552.6713
Ngoài việc đăng ký xét tuyển theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có thể đăng ký thông tin theo mẫu dưới đây vào Trường Đại học Công nghệ GTVT để nhận được thông tin tư vấn về ngành nghề, hồ sơ và các chính sách khác của Nhà trường.

    Thông tin thí sinh

    Thông tin đăng ký