NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ONLINE

  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Ghi chú: Xem chỉ tiêu xét tuyển bổ sung với từng ngành tại đây.
  Hạn đăng ký: Hết 17h00 ngày 30/8/2017